Ny student” (kommer lite mer)

Vad är ett kandidatprogram?

Ett kandidatprogram (100% studietakt) läses under 3 år, vilket motsvarar 180 hp (högskolepoäng). Du måste ha minst 180 hp godkända kurser varav minst 90 hp inom huvudområdet biomedicin (inklusive examensarbetet) och minst 30 hp inom ett biområde. De flesta av programmets kurser är dubbelklassade och kan räknas antingen som biomedicin eller som medicinsk vetenskap. Det vanliga är därför att medicinsk vetenskap blir biområde.

https://www2.uu.se/student/examen/

Vad är ett masterprogram?

Ett masterprogram (100% studietakt) läses under 2 år, vilket motsvarar 120 hp och kan läsas efter en kandidatutbildning.

Länk till biomedicinprogrammethttps://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MBN1K
Studiehandbok (kommer dock uppdateras varje termin)