Biomedicinska föreningen är en förening av och för biomedicinska studenter på Uppsala universitet. Föreningen har som uppgift att förhöja alla studenters studietid, både inom programmet samt utanför i det övriga studentlivet som Uppsala har att erbjuda. Föreningen har representanter i olika studieråd för att föra fram de biomedicinska studenternas talan. Vi har även flera olika utskott med olika inriktningar; eventutskottet, idrottsutskottet och ovvegruppen.