Biomedicinska föreningen är en förening av och för biomedicinska studenter på Uppsala universitet. Föreningen har som uppgift att förhöja alla studenters studietid, både inom programmet och det övriga studentlivet som Uppsala har att erbjuda. Föreningen har representanter i olika studieråd för att föra fram de biomedicinska studenternas talan. Vi har även flera olika utskott med olika inriktningar; eventutskottet, idrottsutskottet och ovvegruppen.