Om du har några frågor kring utbildningen eller föreningens arbete- tveka inte att ta kontakt med oss!

Om du har något som du vill påpeka om hemsidan så finner du kontaktuppgifter till ansvariga nedan också.

Mail till ordförande i BMF: ordf@biomedicinuppsala.se

Mail till vice-ordförande i BMF: vice.ordf@biomedicinuppsala.se

Mail till ansvariga för hemsidan: biomedicinuppsala@gmail.com