Biomedicinare arbetar framför allt med forskning och läkemedelsutveckling. De har kunskap om människans biologi och hur sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier uppkommer.

Kort om biomedicinare

Biomedicinare har kunskap om människans biologi och hur sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier uppkommer. De arbetar med frågor relaterade till vår hälsa.

De flesta arbetar inom life science på läkemedels-, bioteknik och medicinteknikföretag, men också på myndigheter, inom hälso- och sjukvården samt på universitet och högskolor.

Vad jobbar biomedicinare med?

De allra flesta biomedicinare arbetar inom life science. De finns på läkemedels-, bioteknik och medicinteknikföretag, men också på myndigheter samt på universitet och högskolor. En del biomedicinare arbetar också inom hälso- och sjukvården.

Biomedicinare kan arbeta med forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning, patentfrågor, klinisk prövning och säkerhetsbevakning av läkemedel. En del biomedicinare arbetar med diangostik i vården. Vissa möjligheter finns också att arbeta med utredning, kommunikation eller journalistik inom life science-området.

Vanliga befattningar är doktorand, biomedicinsk analytiker, forskare, post dok och projektledare. Det är möjligt att arbeta på laboratorier inom hälso- och sjukvården som biomedicinare, men för att bli legitimerad biomedicinsk analytiker krävs en biomedicinsk analytikerutbildning. Det finns ca 2 000 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige.

Utbildning


Utbildningen ger träning i att använda grundläggande biologiska kunskaper för att lösa medicinska problem. Den är också en utomordentligt god förberedelse för en forskarkarriär. Laborationer, datorövningar och fallstudier är viktiga inslag. Utmärkande är kurserna i medicin, farmakologi och humanfysiologi. Efter de första tre åren får studenterna ytterligare fördjupning under ett till två år på ett masterprogram.

Arbetsmarknaden inom life science är internationell och undervisningen sker på engelska på många program.

Utbildningens längd

Biomedicinprogrammet eller programmet i medicinsk biologi är en 3 år lång utbildning som leder till kandidatexamen, som sedan kan kompletteras med masterprogram. Många biomedicinare satsar på en forskarkarriär och börjar doktorera efter en masterexamen, vilket innebär ytterligare fyra års studier. Läs mer under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Biomedicinare kan förutom biomedicin läsa masterprogram i exempelvis molekylär medicin, toxikologi och forensisk vetenskap. Många biomedicinare satsar på en forskarkarriär och börjar doktorera efter en masterexamen, vilket innebär ytterligare fyra års studier. En annan vanlig vidareutbildning är inom kliniska prövningar av läkemedel, samt annan internutbildning inom läkemedelsindustrin.

Här kan du studera

Det finns utbildningar i biomedicin på Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet, samt på Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro universitet. Läs mer på www.studera.nu

Behörighet

För att läsa biomedicin krävs särskild behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive högskola eller universitet.

Utlandsstudier

Det finns mycket goda möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.