Vad händer sen?

Från det att du får ditt antagningsbesked till det att du tar examen från programmet så kommer en fråga dyka upp åtskilliga gånger – vad händer sen? Vad som händer efter att du fått din kandidatexamen i Biomedicin är inte alltid en enkel fråga att svara på. Då ”biomedicinare” inte är en ren yrkestitel så kan vi söka oss till en mängd olika typer av arbeten, vilket öppnar upp för en väldigt stor variation i arbetsmöjligheter men också en svårighet i att besvara denna fråga.

Efter examen läser en majoriteten av biomedicinarna vidare på ett masterprogram, antingen här i Uppsala eller på en annan ort. I Uppsala finns bland annat masterprogram i biomedicin, infektionsbiologi, molekylär medicin och forensisk vetenskap. Ni kan läsa om dessa på universitetets hemsida. Efter sin masterutbildning kan man påbörja en forskarutbildning och stanna kvar på universitetet ytterligare ett par år.

I Uppsala finns ett stort antal företag inom Life Science och hit söker sig många biomedicinare, antingen direkt efter kandidaten eller efter att ha läst vidare ytterligare. Läkemedelsbranschen är ett annat område som ett flertal biomedicinare brukar söka sig till.

14699402_1445762768770387_1844671118_o
Biomedicinare på labb!