Vad är skillnaden mellan biomedicinare och BMA?

Biomedicinare och biomedicinska analytiker (BMA) har så länge som båda utbildningarna funnits parallellt med varandra fått frågan om vad som är skillnaden mellan oss. Trots många likheter så finns det även många skillnader. Här har vi försökt tydliggöra några sådana skillnader som vi som läser programmen kan se.

Biomedicin:
– Ger en medicine kandidatexamen med biomedicin som huvudområde
– Utbildningen har mer fokus på teoretiska moment
– Har ingen praktik
– Förbereder (främst) för fortsatta studier

Här kan du se universitetets film om biomedicinprogrammet:
(filmen togs fram efter diskussion med studenter på programmet)


Läs mer om biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet här.

Biomedicinsk analytiker:
– Ger en yrkesexamen som biomedicinska analytiker (en kandidatexamen i biomedicinskt laboratoriearbete kan även fås ut)
– Utbildningen har mer fokus på laborativa moment
– Har praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
– Förbereder för att arbeta som BMA

Här kan du se universitetets film om biomedicinska analytikerprogrammet: