Vad är skillnaden mellan biomedicinare och BMA?

Biomedicinare och biomedicinska analytiker (BMA) har så länge som båda utbildningarna funnits parallellt med varandra fått frågan om vad som är skillnaden mellan oss. Trots många likheter så finns det trots allt många skillnader också. Här har vi försökt tydliggöra ett par sådana skillnader som vi som läser programmen kan se.

Biomedicin:
– Ger en kandidatexamen med biomedicin som huvudområde
– Utbildningen har mer fokus på teoretiska moment
– Har ingen praktik
– Förbereder (främst) för fortsatta studier

Här kan du se universitetets film om biomedicinprogrammet:
(filmen togs fram efter diskussion med studenter på programmet)

Biomedicinsk analytiker:
– Ger en yrkesexamen som biomedicinska analytiker
– Utbildningen har mer fokus på laborativa moment
– Har praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
– Förbereder för att arbeta som BMA

Här kan du se universitetets film om biomedicinska analytikerprogrammet: