PKB

I PKB (programkommittén för biomedicin) sitter programordförande, kursledare, programsamordnare, studievägledare, utbildningshandläggare och studentrepresentanter som på olika sätt är involverade i Biomedicinprogrammet.  Som studentrepresentant i PKB går man på ett möte i månaden där man diskuterar biomedicinprogrammet i stort.

Programkommittén går exempelvis igenom kursutvärderingar, diskuterar kursinnehåll, programmupplägg, problem som uppstår på programmet och hur vi skall jobba framåt för att göra programmet bättre. Andra frågor som diskuteras i programkommittén är exempelvis vad som tagits upp på GRUNK-möten (Grundutbildningskommitén vid medicinska fakulteten, se flik) eller Nationella biomedicinarmötet.

Från BMF utses en studentrepresentant från varje termin att sitta med i PKB. Som studentrepresentant är ditt uppdrag att ge ett studentperspektiv i olika frågor och ge en rapport om Biomedicinska föreningens arbete. Studenternas åsikter och funderingar är viktiga för att programledningen skall kunna fatta beslut som i slutändan är för studenternas bästa. Det är roligt och givande att sitta med i PBK. Man knyter bra kontakter inom programmet och det är en bra erfarenhet att fylla ut CV:t med i framtiden.