Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett projekt inom föreningen som arbetar för att stärka banden mellan studenter och arbetslivet. Detta genom att både hjälpa till med skapandet av kontakter till ”mentorerna” inom programmet samt visa vilka potentiella arbetsvägar som finns.

Ett par gånger per termin anordnas träffar där tidigare studenter från Biomedicinprogrammet deltar för att berätta om sin väg efter examen på programmet och svara på studenternas frågor.