MedSek

Medicinska sektionen (MedSek) består av ett antal studenter inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och är även en del av Uppsala studentkår. Studentrepresentanter från biomedicin-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, fysioterapeut-, sjuksköterske och läkarprogrammet samlas en gång i månaden där frågor som rör programmen i varierande utsträckning tas upp och förmedlas vidare till respektive program. Exempel på information som tas upp kan vara nya tilltänkta lokaler för undervisning, intressanta mässor, enkäter för programmen att fylla i eller olika typer av evenemang som berör de olika utbildningarna. En annan viktig punkt är att programmen i sin tur redovisar vad som sker i de individuella föreningarna och det finns även möjlighet att äska pengar till diverse event som planeras inom sitt program.

En av de kanske allra viktigaste uppgifterna för dig som sitter som representant i MedSek är att rekrytera studenter till de olika studentrepresentant-posterna inom olika institutioner, fakulteter och grupper inom den medicinska fakulteten. Ditt jobb är att informera, inspirera och tillsätta dessa poster, som alla är meriterande och lärorika inför framtida jobb. Du kan även själv ansöka om dessa poster, även om du sitter som representant i Medicinska sektionen. Med andra ord är det en väldigt rolig och givande uppgift, men som också beroende på vilken befattning du har (suppleant, ledamot, kassör, sekreterare, vice ordförande eller ordförande) kan variera väldigt mycket i ansvar och upptagen tid. En sak är i alla fall säker, du kommer att ha en rolig tid och ett fint tillägg till CV:t om du väljer att bli en del av den Medicinska sektionen!