Eventutskottet

I Biomedicinska Föreningens Eventutskott sitter ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter som tillsammans ordnar många event för Biomedicinprogrammet. Planeringsmöten hålls cirka en gång i månanden och eventen sker på löpande band under året. Poster i Eventutskottet sätts till i slutet av vårterminen och i början av höstterminen.

Detta utskott har sedan dess start 2017 bara vuxit i medlemmar och antal event som anordnas. Event som ordnas är allt från studiecirklar, pubrundor, lärarmiddagar, fulsittningar, finsittningar, examenssittningar, adventsmys och skolavslutningar. Utskottets syfte är att främja gemenskapen mellan studenterna på Biomedicinprogrammet vid Uppsala Universitet, både inom och mellan årskurser.