BRO

Som invald i BRO (Biomedicinska Riksorganisationen) får du delta vid två möten per läsår, ett höstmöte och ett vårmöte. Höstmötet äger rum samtidigt som det Nationella Biomedicinarmötet och vårmötet samtidigt som Biobollen. BRO-representanter är studenter från Biomedicinprogrammen vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköping universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet och Högskolan i Skövde.

Vid Nationella Biomedicinarmötet samlas BRO-representanter från varje universitet samt programansvariga och annan personal. Mötet hålls på olika universitet/orter varje år. Under mötena diskuteras allt från skillnader och likheter mellan samtliga Biomedicinprogram till om hur Biobollen ska arrangeras på bästa möjliga sätt.

Biobollen är ett event som anordnas av BRO-representanterna. Likt Biomedicinarmötet hålls detta event på olika orter varje år och det är då det universitet, vid vilket eventet ska hållas, som ansvarar för planeringen. Biobollen är ett event som pågår i två dagar där en fulsittning, en finsittning och en brännbollsturnering hålls. Biobollen skapar ett unikt tillfälle att skapa nya kontakter mellan Biomedicinstudenter över hela Sverige.