Biomedicinska Föreningen

Biomedicinska Föreningen (BMF) är studentföreningen och studierådet för studenterna vid Biomedicinprogrammet på Uppsala Universitet. Föreningens syfte är att arbeta för biomedicinarstudenternas intressen i utbildningsfrågor och verka för profilering av programmet, främja dess kontakter med arbetslivet samt upprätthålla gemenskapen mellan studenterna i de olika årgångarna.

Föreningens arbete leds av en styrelse på 8-12 personer. Ordförande och kassör sitter på sin post i ett år, medan resterande platser i styrelsen väljs in varje termin. Den nuvarande styrelsen består av följande studenter:

Ordförande: Gustav Gatu (T3)

Vice ordförande: Lisa Hydén (T3)

Kassör: Silja Eklund (T5)

Sekreterare: Anna Eliasson (T5)

Ledamöter: Tyra Zetterlind (T1), Linnea Sjölander (T1), Vendla Brümmer (T3), Rebecca Barkman (T3), Sofia Cederfeldt (T3), Frida Ahlstrand (T3), Alma Cotgreave (T5) och Ebba Johansson (T5)

Genom att följa den här länken så kan ni ta del av ett flertal av BMFs dokument.