Biomedicinska Föreningen

Biomedicinska Föreningen (BMF) är studentföreningen och studierådet för studenterna vid Biomedicinprogrammet på Uppsala Universitet. Föreningens syfte är att arbeta för biomedicinarstudenternas intressen i utbildningsfrågor och verka för profilering av programmet, främja dess kontakter med arbetslivet samt upprätthålla gemenskapen mellan studenterna i de olika årgångarna.

Föreningens arbete leds av en styrelse på 8-12 personer. Ordförande och kassör sitter på sin post i ett år, medan resterande platser i styrelsen väljs in varje termin. Den nuvarande styrelsen består av följande studenter:

Ordförande: Ella Fagerström (T5)

Vice ordförande: Saskia Tommos (T5)

Kassör: Elin Asp (T5)

Sekreterare: Anna Eliasson (T3)

Ledamöter: Nicole Zavalis (T1), Gustav Gatu (T1), Rebecca Barkman (T1), Vendla Brümmer (T1), Lovisa Andersson (T3), Ella Andersson (T3), Ebba Johansson (T3), Lisa Ottander (T5). 

Genom att följa den här länken så kan ni ta del av ett flertal av BMFs dokument.