Nationella biomedicindagen 2016

Torsdagen den 10 november åkte fem studentrepresentanter och ett par programansvariga till Karolinska Institutet för att delta i den Nationella Biomedicindagen. På plats fanns representanter från fem lärosäten i Sverige med utbildning inom biomedicin: Uppsala, Umeå, Linköping, Lund och KI.

Dagen inleddes med en presentationsrunda där lärosätena presenterade olika förändringar som har gjorts eller planeras att genomföras på programmen. Till exempel har Linköping infört ett stråk med Bioentreprenörskap på termin 5. Därefter hölls en kort diskussion om undervisningen av etik på programmen.

Temat för eftermiddagen var sedan ”Nya trender, nya verksamheter och nya tekniker inom life science – nya möjligheter för biomedicinare?”. Presentationer hölls bland annat av vikarierande rektor på KI samt representanter från Astra Zeneca, SciLife-Lab och SwedenBIO. Diskussioner leddes enligt temat och lärosätena var bland annat överens om att det finns ett behov att tydliggöra vad en biomedicinare är både till studenter och till näringslivet.

Biomedicinska Riksorganisationen, en organisation med studentrepresentanter från de olika lärosätena, höll även ett möte under dagen. Under detta möte fattades ett mycket viktigt beslut – BIOBOLLEN 2017 BLIR I LUND!

15049713_10211215068636313_1076594201_n Studentrepresentanter från alla fem lärosäten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *